Välkommen att
   få reda på mera om issegling i Sverige.

Om olika typer och om issegling i Sverige.
          Historik.
När människan i begynnelsen kom till isen så såg hon naturligtvis att det gick fint och snabbt att ta sig fram på detta underlag och att då förflytta sig med hjälp av vinden; man behöver ju bara stå upprätt, var lika naturligt; men för att segla, i bemärkelsen att kryssa mot vinden, behövde man uppfinna speciella farkoster. Båtar med köl i vanligt vatten och skärande eggar på hårt vatten, - is. Våra förfäder vikingarna kunde kryssa med sina skepp och de kunde göra vassa eggar. Men de första verkliga bevisen på isjaktssegling ser vi på holländska tavlor från 1600-talet. Isjaktssegling i stor skala och bara för nöjes skull, - vad annars? – ser vi först på 1800-talet i USA. Där i norr berättas häpnadsväckande historier om hur jätteisjakter seglade ifrån de snabbaste ångloken där järnvägen gick längs med vatten.
       För att ge en större allmänhet möjlighet att njuta av spänningen i isjaktssegling utlyste tidningen Detroit News (DN) 1936, USA, en konstruktionstävling för en enmans-, billig isjakt. Det vinnande förslaget, DN-jakten, var en revolutionerande konstruktion bl.a. därför att den seglades ”baklänges”; en styrmede fram och jakten fick snabb och stor spridning i USA.
  I Europa, Norden och Baltikum, som vid 1930-talet bestod av självständiga stater, höll man fast vid storjakterna. I Sverige seglades det konventionella storjakter på ST.Värtan i Stockholm som var isjaktscentret i Sverige och man behöll konceptet  med akterstyrning även när man kom överens om två nya internationella  tävlings-, monotypjakter, X- och XV-jakterna. XV-jakten är en tvåmansjakt där skotaren sitter med ryggen i färdriktningen, baklänges. Det här är stora jakter som kräver flera mans skötsel. De har blivit svårseglade då de inte var konstruerade för moderna segelmaterial. Den som inte kunde eller ville delta med storjakter var hänvisad till att segla skridskosegel, och denna sortens segling blev en formlig folksport med tusentals deltagare över hela landet. Numera krymper denna sport förvånande fort.
        Sverige.
       Hur många?
Först 1964 kom DN-jakterna till Sverige men issegling som sport blev först på 1980-talet mera allmän utanför Stockholm. Det finns högst 10 segelfähiga storjakter, högst 15 monotypjakter och högst 200 seglingsbara DN i Sverige i dag. På senare tid har Class III en ”skeeter” också kommit till Sverige. Det är en s.k. fri klass med få regler. III an är ursprungligen en strandjakt och det finns nästan 20st i Sverige. Ingen vet hur många Isabellor det finns eftersom de är så enkla att själv bygga. Jag känner till över 2000st och bara i Stockholmstrakten finns över 500.
Så man kan gott säga att issegling i Sverige är Isabellasegling.
      Verksamhet.
 Monotyp- och DN-jakterna seglar VM, EM, SM och alla möjliga M. Man skall tävla. Det går till så att man ställer ut två röda koner i lä och lovart, sen ställer alla upp på en linje och på signal startas och seglas några varv runt dessa koner. Det är inte svårt att föreställa sig de farliga situationer som uppstår när otympliga, svårseglade jakter trängs vid konerna. Allvarliga olyckor har hänt trots strikta väjningsregler. Denna verksamhet kallas idrott och bekostas med skattemedel via Riksidrottsförbundet, år 2001 med över 400 000:- Deltagarantalet vid lokala M för storjakterna och III-orna är under 10st. DN-jaktern kör några sk. rankingseglingar och sedan SM där även utländska jakter deltar. Bara ungefär 20st svenska DN deltar i alla dessa tävlingar även om ett SM kan ha 50 deltagare. Antalet deltagare i DN-kappseglingar har minskat dramatiskt på senare år. Självklart måste dessa jakter vara strikt reglerade som entyp. Inget får avvika, inget förbättras och mycket möda läggs ned för att kolla varandras grejor. Ändå har det här blivit en dyr "materialsport" där ingen har den minsta chans att vinna om han inte har material för långt över 100000:-
 IS, Isabella Seglare håller inte på med sånt där.
KISS-regeln styr verksamheten.
Isabellaseglare är fria; fria att bygga precis det de vill, ta vad du har, fria att segla var när hur de vill, fria från riksidrotten och deras skattepengar. Segling skall vara rolig. Segla långfärd. Äta matsäck. Ta med familjen. Isabellaseglarna seglar naturligtvis också ikapp varandra. Naturligtvis vill alla vara så snabba som möjligt. Och när de har kört sitt race någon dag så vet alla ganska väl vem som är snabbast. Isabellasegling har en enda regel; INGEN HAR RÄTT TILL VÄG, det betyder att alla måste ge plats och undvika olyckor. Självklart kan man inte segla runt två röda koner på så vis. Och detta gör de inte heller. Racen brukar gå till så att man jagar den framförvarande samtidigt som man försöker hålla undan för den som kommer efter. Man ger tecken när man gippar eller slår. Eftersom slören ger högsta fart så brukar alla till slut segla ett slörben, sen tillbaka med så god fart som möjligt, hålla farten inte höjden, utse ett "offer" och sedan efter igen. Detta är kul!
Isabellaverksamheten skall vara kostnadsfri för isabellaseglarna och den hålls ihop av webbsidan http://www.isabella-iceboat.com/isabella.html. Där läggs information om lämpliga isar ut och alla som vill är välkomna att segla där tillsammans.

Jakterna
Storjakter är gamla reliker som knappt går att segla. De flesta som är intakta finns på St. Värtan i Stockholm. Och där seglar de ungefär en gång vart tionde år
X- och XV-jakter är stora och tunga och måste handhas av flera man. Moderna segel har gjort jakterna mycket svårseglade om det blåser fler än 5m/s. Vid hårdare vind blir de farliga även om de seglas av vana seglare.
DN har snarlika egenskaper. Riggen är mycket effektiv men jakten kan knappast seglas i vindar över 10m/s. Det är en ren kappseglingsmaskin. DN seglas liggande och en otränad får nackspärr efter 5 minuter. Dessutom ligger bommen på seglarens axel och han ser inget i lä. Kappsegling i klassen har nästan upphört då den som vill ha den minsta chansen att vinna måste betala 150000-200000 kr.
Isabellajakten är den modernaste konstruktionen. Den byggs enligt några få riktlinjer efter metoden "ta vad du har". KISS-regeln innebär att man inte skall krångla till det. Gör det enkelt. Jakten finns i huvudsak i två modeller en Isabella Classic där man inte behöver snickra bara bulta beslag på befintligt virke och Isabella Isbox där man bygger ett enkelt skrov som fylld med frigolit flyter. Jakterna seglas med windsurfingrigg. Alla riggar passar. Jakterna är mycket tåliga och fastnar meden i ett slukhål och plankan går av kostar en ny bara 50:- En Isabella kostar en tiondedel av en billig DN.

Vanliga frågor
Hur fort går det?- är en vanlig fråga. I Guinnes bok är rekordet 230km/t. Och rekordet är från 40-talet. Rekordet kommer att stå sig i evighet därför att ingen jakt någonsin har seglat så fort och heller inte kommer att göra det. Vid ung. 100km/t släpper nämligen en mede sitt grepp mot isen, oavsett vad slags jakt utan barlast som seglar. Sen kan det gå fortare men du kan inte styra. Det känns som att ramla över isen. Och det är definitivt inte behagligt.
Är det inte farligt?- frågar många. Jovisst. Om du inte förbereder dig väl. Säkert är det om du inte är ensam, kollar isen, har flyoverall, isdubbar och kastlina.
 
 
 

 Storjakter:
SIK är klubben i Sverige med de flesta jakterna. Man seglar företrädesvis på Stora Värtan i Stockholm. De vanligaste jakterna är X-jakter (tior) och XV-jakter.
Det seglas stora internationella seglingar i klasserna.

DN-jakterna:
I Stockholmstrakten finns många DN i SIK, Stockholms Isjakts Klubb
GIK , Görvelns Isjakts Klubb

Isabellajakter:
Isabellajaktersysslar inte med tävlingar utan de seglar hellre länge och väl än att jaga runt två röda koner.
Isabellaåkare är den snabbast växande gruppen av alla isseglare i Sverige. I dag finns det fler isabellor än alla andra isjakter tillsammans.

Skridskosegling:
 Skridskosegling är en sport på avtagande.
Skridsoseglarnas telefonsvarare i Stockholm 08-7449998 lämnar israpporter.
 

Annan sorts issegling:
Här finns länkar till andra isseglingssidor:
Anders Ansar har nu en sida på engelska för vingskridskosegling.
Den amerikanska Ice Flyer.seglas också med vindsurfingsegel.
Och här är Ski Sailer.
På senare tid har också skärmsegling och läsegelsegling kommit.


 

Vill du kontakta mig så är mina E-mailadresser:
   mail
Eller ring hem till mig,0152-80107
eller ut på isen,070-2484231
 


 
 

Tillbaka till hemsidan Iceboat, Issegling