Vindkraftverk dyrt och dumt

                                                                                                    Huvudsid

 Läs också om  Nyheter från hela landet  och  Alla noteringar 2008-2010och  VäljarfråganochRättsövergrepp mot miljön   ochHuvussidanoch Nya skrifteroch  Nätverk och föreningar

Se också sidan http://www.säkramiljön.nu    och    http://skyddamiljön.nu/Läs nyheterna från hela landet. De uppdateras nästan varje dag
 

Välkommen att delat i motståndet mot vindkraftverketableringen i ett nytt nätverk där alla kan bidra

3.11.2011
Det som gör vår kommun Strängnnas till en idyll är naturligtvis läget vid en underbart vackra Mälaren, Sveriges hjärta och det som redan Selma Lagerlöf kallade Sveriges trädgård, den idyllen har några politiker beslutat att låta skövla med hiskeliga vindkraftverk.
När politikerna redan gett bygglov först då vill de debattera om saken.
Borde de inte ha gjort det före beslut?
Läs insändare.

Insändare, debatt.

3.11.2011

Översittarfasoner i "dynamisk idyll" Strängnäs

För hundra år sedan hade var tredje svensk utvandrat från luslandet Sverige.
Bland annat från förnedringen att tvingas stå med mössa i hand på kyrkbacken och under länsmans överseende tvingas lyssna på överhetens påbud.
Trots att dagens Strängnäs kommun Kallar sig för "Dynamisk idyll" sitter de gamla fasonerna i.
När frågan om vindkraftverk, en fråga som inte bara berör kommunens invånare utan alla miljoner som bor runt Mälaren, äntligen efter mycket om och men skall debatteras, då har medborgarna fortfarande inget att säga till om. Då får de åter stå med mössa i hand, hålla truten och lyssna på maktspråk.

I åratal har vi som motsätter oss byggen av vindkraftverk förgäves försökt att debattera eller samtala eller komma i kontakt med politiker.
Vårt senaste medborgarförslag om allmän debatt drar kommunen i långbänk, men kastar det sedan i papperskorgen.
Då får vi höra att Nämnden för hållbart samhälle, den nämnden som snoddes ihop av dem som förlorat valet men som behöll makten genom att ge kommunen sitt fjärde kommunalråd, beslutat "Bjuda in allmänheten till information om vindkraft och öppen debatt mellan riksdagspartierna i frågan".
Allmogen skall i nåder få lyssna till maktspråk, precis samma översittarfasoner som för över hundra år sedan.
Vi bryr oss inte om att politiker vill hacka på varandra.
Visst förstår vi att Strängnäspolitiker inte vill eller vågar möta oss i offentlig debatt, men vi begär vår medborgerliga talerätt där vi bemöter Energimyndighetens inleder debatten med sitt reklamprat för en sjuk sak, bl.a. 160 verk i kommunen.
Vi begär vår medborgerliga talerätt i form av lika lång taletid som Energimyndigheten.
Sedan kan politikerna få hacka på varandra utan vår inblandning.
Den debatten borde de ha haft före beslut att bygga 5 verk i kommunen.

B.Stymer
Väla gård, Helgarö
64592 Strängnäs
medl. Landskapsskydd i Strängnäs
 
 
 

3.10.2011
Otroligt vilka stackare som styr vår kommun!
I åratal har de gömt sig när vi vill debattera bygglov för vindkraftverk i kommunen.
Vårt medborgarförslag om en debatt med kommunmedborgarna skall beslutas av kommunfullmäktige 31.10.2011.
Vi det kommunfullmäktigemöte där vi lämnade medborgarförslaget sa bara Miljöpartiets nyblivna kommunalråd Theres Askerstedt att tanken var bra och att hon skulle verka för en sådan debatt.
Av ren tillfällighet fick jag nyss reda på hennes beslut om en debatt, men inte med medborgarna utan debatt mellan riksdagspartierna. Dessutom får vi medborgare åter höra befallningarna från Energimyndigheten. Precis som förra gången de var här för att upplysa oss vad vi hade att rätta oss efter. Såhär står det i protokoll 13.9.2011
                    Nämnden för hållbart samhälle beslutar att
1. bjuda in allmänheten till information om vindkraft och öppen debatt mellan riksdagspartierna i frågan, enligt presidiets förslag.
Bakgrund
Vid nämndens sammanträde den 10 maj 2011 gavs presidiet i uppdrag att utifrån förda diskussioner förbereda en debatt om vindkraftsfrågor.
Beredning
Presidiet föreslår att
- energimyndigheten bjuds in för information om vad vindkraft är och vilka områden i regionen som är tänkta som riksintresse, - debatt om vindkraft anordnas mellan inbjudna riksdagspartier, - en oberoende moderator håller i debatten, - debatten genomförs i december, - information går ut till medborgarna i god tid innan debatten.

Varför får inte medborgarna delta i debatten?
Vad blir det för slags debatt när så okunniga politiker som redan beslutat att skövla kommunen med vindkraftverk skall debattera?
Kan det bli annat än struntprat?
Politikerkäbbel?
Tydligen är det så demokratin utövas i "dynamisk idyll" Strängnäs kommun.
Men vi ger oss inte. Nya begäran om debatt med medborgarna kommer
B.Stymer
 

3.9.2011
Nu rör det sig igen om vindkraftverken vid Mälaren.
Det är inget mindre än skandal att ingen politiker i Strängnäs vill eller vågar ställa upp på debatt om vindkraftverk i kommunen och vid mälarens stränder.
Vi har vid ett flertal tillfällen begärt debatt. Ingen svarar. Alla gömmer sig och låter en handfull bestämma att förändra mälarlandskapet och därmed alla kringboendes levnadsvillkor för all framtid. Fem politiker i oeniga nämnder beslutar. På Selaö även mot rekommendation av utredande tjänstemännen i nämnden. Även där skall vindkraftverken ställas i örnrevir.
 

Den 30.5.2011 begärde vi åter debatt i ett medborgarförslag i kommunfullmäktige.
Det beslutades att hänskjuta frågan till kommunstyrelsen m.fl.
Sen hände inget.
Den 22.8.2011 skrev vi och frågade igen när debatten skulle bli.
Redan dagen därpå får vi svar av kommunsekreteraren.
Nämnden för hållbart samhälle ska yttra sig 13.9.2011.
Plan- och byggnadsnämnden ska yttra sig 14. 9. 2011
Och först 31.10. 2011 beslutar kommunfullmäktige om det blir någon debatt.
Alla ser hur politikerna duckar och drar ut på frågan.
Är de så rädda att vi för allmänheten kan avslöja deras fullständigt idiotiska beslut att ge bygglov för att skövla vårt Mälarlandskap.
Krakar!
Och de är våra valda företrädare.
Stackars vi.
I Eskilstuna är tydligen bygget för vindkraftverk vid Sundbyholm på gång. Jag har begärt handlingar men inte fått. Det blir en JO-anmälan nästa vecka.
Vindvansinnet fortsätter.
Finnskogsriket, känt från romaner och film som underbart vackert, skall nu skövlas av 510 jättelika vindkraftverk. Norska staten genom sitt Statkraft har pengarna och köper upp stora delar av Sverige för att sätta upp vindkraftverk.
Centerpartiets minister Carlgren sluter avtal med andra stater, Luxemburg, att de också sätter upp verk i Sverige. Centern som enligt senaste mätning Synovates 28.8.2011. har åkt ur riksdagen.
Vindvansinne!
Men vi fortsätter
Bernd
valab@dataphone.se
 
 
 

11.7.2011
Inget nytt från Strängnäs vkv-frågan
Ärenden ligger hos länsstyrelsen
Föreningen Landskapsskydd i Strängnäs har skrivit på nytt till strängnäs stift och påmint om att de med vett och vilja skadar Guds Rena Under Naturen, en dödssynd.
Pressen skriver att sammantaget skall
Allemansrätten avskaffas
Natura 2000-områden avskaffas
Elpriset fördubblas
Nätverkskostnaderna fördubblas
Folk utsättas för livsfara
osv.
bara för att några få skall kunna roffa sakttebidrag som behövs för att driva de idiotiskt ineffektiva vindkraftverken som ger el som inte behövs i Sverige men skall skickas till utlandet.
Detta kallar jag VINDVANSINNET
Hur får vi stopp på skiten?
B
 
 
 
 
 
 

30.5.2011
Kom och lyssna på medborgarförslag (se nedan) om att kommunen skall anordna allmän debatt om etablering avvindkraftverk runt Mälaren.
Måndag den 30 maj 2011, kl. 18.30, Djäknehallen, Kyrkogatan 2, Strängnäs
1 Öppnande
2 Upprop
3 Val av justerare
4 Information om kommande fullmäktigeärenden
5 Frågor från allmänheten
6 Frågor från förtroendevalda
7 Nya inkomna medborgarförslag
-
-

 
 
 
 

23.5.2011
Hur tokigt kan det bli!
E-kuriren skriver i dag om Äleby på Selaö som en handfull kommunpolitiker gett bygglov för tre hiskeliga vindkraftverk mitt i Mälaren.
Så skall Selma Lagerlöfs "Sveriges trädgård", det vackra mälarlandskapet, förvandlas till industritomt.
Och denna förvandling kallar Jakop Högfeldt, han som vill komma åt skattebidragen och få arbetsfria inkomster, för att skapa en "grön lunga".
Man slår sig för pannan för sån idioti.
Och mera av den varan kan man läsa på hans hemsida där han skriver under "Vår filosofi. Audi Vocem Naturae "Hör naturens röst"".
Höra vindkraftverkens dån dag som natt, är det naturens röst?
Man häpnar! Och vad syftar latinet på?
Bildning? Tillåt mig le!
Girigt och hänsynslöst rufflande har aldrig varit bevis på bildning.
Än finns tid för att stoppa vindvansinnet. Men vi måste hjälpas åt.
B.Stymer
 
 

16.5.2011
Till  Helgaröbor och andra intresserade av vindkraftverk.
Enligt kommunens hemsida :

Nya inkomna medborgarförslag KF 2011-05-30
Till kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-30 har ingivits fyra medborgarförslag.

3. Medborgarförslag från Bernd Stymer, angående begäran om att fullmäktigen beslutar om att arrangera en offentlig debatt om utbyggnaden av vindkraftverk runt Mälaren, dnr KS/2011:188–037.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att överlämna förslaget till kommunstyrelsen och plan- och byggnämnden för yttrande.

Jag kommer att ställa frågor på KF-sammanträdet till de politiker som gett bygglov för vindkraftverk vid Mälaren.
 
 

24.4.2011
Hur kan vi stoppa vindvansinnet och rädda Mälaren?
Befolkningen borde informeras och få debattera de stora förändringarna. Jag har skrivit till alla mälarkommuner     och  till alla politiker i Strängnäs .
  Fråga dessa personer varför de i plan- och byggnämnden beslutat att döda örnarna i deras revir uppe på Selaö genom att där ge bygglov åt livsfarliga vindkraftverk

Andersson, Lennart s  ordf Strängnäs
Ståhl, Christer s  led Åkers Styckebruk
Lannerhed, Peter s  led Mariefred
Andersson, Anne-Christine c  1:e v ordf Strängnäs

Schweitz, Lennart fp  led Mariefred
Askerstedt, Mattias mp  led Strängnäs
Hjulström, Anders kd  led Strängnäs

Fråga också selaöbon Hugo Rundberg (C) varför han som ordf. i miljö- och räddningsnämnden ville döda örnarna hos sig på Selaö.

B.Stymer
valab@dataphone.se
 
 
 
 
 
 
 
 

14.4.2011
Först när regeringen anmäldes till EU för lagbrott i frågan om vindkraftverk i Sverige svarade den. Vi hade bl.a. begärt skydd från att skadas av de livsfarliga maskinerna vindkraftverk och därför begärt att regeringen skulle se till att alla vindkraftverk skulle uppfylla de säkerhetskrav som EU ställt på alla maskiner, stora som små. Dessa säkerhetskrav är stadgade i lag , maskindirektiv och som bevis på att maskinen är säker skall den CE-märkas. Alla maskiner är CE märkta utom de livsfarliga maskinerna vindkraftverk. Av regeringen begärde vi egentligen något helt självklart, CE-märkning. Det svar vi fick var märkligt, för att inte säga heltokigt.
Efter en massa ordvrängeri återstår som regeringens "beslut" att visserligen är vindkraftverk maskiner, och visserligen gäller maskindirektivet  och alla maskiner skall CE-märkas men regeringen "beslutar" att detta gäller inte de livsfarliga maskinerna vindkraftverk. De är undantagna. "Beslutet" är inte bara heltokigt utan också olagligt . Regeringen har inte mandat att ändra EU-lag. Sen kan inte undanta några maskiner. Regeringsbeslutet är ur vår synpunkt utmärkt bevis för just det vi klagar på hos EU.

Regeringen har ju ställt sitt beslut till mig så hövligheten kräver väl att jag svarar.Jag funderar att då fråga vem som lurade regeringen att tro att vindkraftverk i Sverige var "byggnader" och inte maskiner och som därför bara måste följa svensk lag PBL och MB som ju kan vrängas hur som helst av myndigheterna. Var det någon som lurade på dom dumheten, eller var det så att så många såg en möjlighet att sko sig själva på de stora skattebidragen som politikerna röstat att hushållen skulle tvingas betala via sin elräkning?

EU, Europäische Kommission, Unternehmen und Industrie, har nu svarat mig och meddelat att min anmälan har fått en ärendebeteckning. Kommissionen tillägger att detta inte nödvändigt betyder att den kommer att inleda ett Överträdelseförfarande.
Det blev inte papperskorgen och nu rullar det på.
B.Stymer
 

6.4.2011
Med bara en enda rösts övervikt har politikerna i Strängnäs plan-och byggnämnd beslutat att skövla hela mälarlandskapet genom att tillåta jättelika vindkraftverk på Selaö.
När miljöpartiet byter sida från att i miljö- och skyddsnämnden motsätta sig bygget och låter Mattias Askerstedt (MP) nu i plan och byggnämnden rösta för bygget innebär det att en enda röst räcker för att hela Mälarlandskapet skall förvandlas till industrilandskap. En enda röst räcker för att alla nästan två miljoner kringboendes livsmiljö skall skadas. Jätteverken kommer att synas 51 km beroende på jordens rundning, synas i Uppsala, Stockholm, Södertälje, Strängnäs, Eskilstuna, Arboga, Västerås, Enköping.
Är det demokrati att en enda politiker har makt att förstöra livsmiljön för hundratusentals människor?
Jag anser det inte. Jag motsätter mig bygglovet och försöker med alla medel få det upphävt genom att överklaga. Eftersom alla kommuner runt Mälaren är berörda begär jag att de måste hörasföre det att vindkraftverk skall byggas vid Mälarens stränder.
Inga medborgare har informerats om de grunder som anges för byggloven. Vi är många som begärt debatt med politiker i denna fråga. Hittills har ingen politiker ställt upp på en sådan debatt. Vi medborgare som skall drabbas av besluten om bygglov har inte informerats om de grunder som gör det nödvändigt att skövla vår underbara Mälarnatur.
De grunder som tjänstemän i Strängnäs byggnadskontor angett i beslutsunderlagen är osakliga och gränsar till vilseledande enfald.
Så skall inte demokrati tillämpas.
Därför har vi i ett medborgarförslag begärt debatt och information till invånarna i Strängnäs.
Vindvansinnet måste stoppas.
B.Stymer
 
 
 

27.3.2011
Vi hjälper till att stoppa utbyggnaden av vindkraftverk i hela Sverige.
17.1.2011 skrev vårt nätverk www.skyddamiljön.nu till regeringen brevet till regeringen och begärde att den skylle skydda oss medborgare från att skadas av de livsfarliga maskinerna vindkraftverk. Vi begärde svar inom 30 dagar. Något svar kom inte.
27.2.2011 anmälde jag jag därför svenska staten till EU för brott mot EU-lag maskindirektiv och brott mot EU-dom
I förrgår 25.3.2011 fick jag ett ett brev från regeringen, ett regeringsbeslut som är adresserat till mig och där det står att Bernd Stymer har inkommit med en rad framställningar.
Regeringen har här svarat på den anmälan jag gjort men inte svarat på den begäran om skydd som nätverket har lämnat till dem.
Jag har inte skickat EU-anmälan till regeringen utan de måste ha fått en förfrågan från Bryssel.
Tydligt är att regeringen först svarar sina undersåtar när stora EU ställer frågor och tydligt är att regeringen genom brev till en medborgare nu vill visa EU att hans anmälan har besvarats.
Så trixar en regering som företräder en sjuk sak, utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige.
I sitt regeringsbeslut till mig meddelas att vindkraftverk är maskiner även i Sverige, att Maskindirektivet gäller även i Sverige men att Maskindirektivet inte följs i Sverige.
Precis detta är enligt min anmälan inte lagligt.
Läs den alldeles otroliga skrivningen som regeringen nedlåter sig till i svar till mig

"Arbetsmiljöverket har den 8 februari 2011   .............studerat problemställningen om vilka risker som är kopplade till vindkraft........."

Först efter det att Maskindirektivet har gällt i 16 år och nästan 2000 livsfarliga vindkraftverk snurrar i landet har myndigheten studerat problemställningen.
Till oss har Arbetsmiljöverket skrivit att de inte genomfört en enda produktkontroll av vindkraftverk, vilket är deras uttalade skyldighet att göra enligt EU-lag.
Självklar kan jag som laglydig medborgare inte godta detta regeringsbeslut i vilket olaglighet skall främjas.
Vi fortsätter vår kamp.
Bernd Stymer
 
 

21.2.2011
Såhär ser vindvansinnet också ut.
Hur mycket el ger vindkraftverken?   kl 1800  21.2.2011
enl  www.vindstat.nu     alla verk(1075 i drift) tillsammans 68 MW
enl. http://www.vattenfall.se/sv/ringhals.htm    3668 MW
Ett enda kärnkarftverk gav 54 gånger mer el än alla vkv tillsammans.
Detta är rent och skärt vansinne!
B

20.2.2011
Här är det stillestånd i vindkraftfrågan. Alla överklagningar ligger i förvaltningsrätten eller på länsstyrelsen.
Numera har hallelujakören för vindkraftverk tystnad men girigheten smyger i tystnad upp vindmonstren hela tiden. Runt hela Sverige sätts vindkraftverk upp, förra året över 300 och vindmaffian tror att det kan bli fler i år. Hur sjutton får vi stopp på eländet?
Vi överklagar, polisanmäler, skriver information till dittan och dattan och begär att EU-lag skall följas och våra liv skyddas från att skadas av de livsfarliga maskinerna vindkraftverk.
Vi försöker på alla möjliga vis få ut informationen om vindvansinnet. Om inte för alla, så är det i alla fall klart för de flesta hur tokiga och skadliga vindkraftbesluten är, men ingen vill eller vågar en öppen debatt i frågan. Politikerna är insyltade och tiger därför, riksmedia tiger därför att politikerna tiger. Och hela tiden pågår skövlingen av vårt Sverige.
Vad kan vi göra, vi som inte vill ge upp?
Vår anmälan av staten Sverige för brott mot EU-lag, Maskindirektivet, håller vi på att färdigställa.
Men vad gör vi om inte ens EU kan hindra vindvansinnet?
Hur kommer frågan om vindvansinnet ut till allmän debatt?
Jovisst, kommer någon att bli ihjälslagen när tillräckligt många livsfarliga maskiner får snurra bland folk. Då först kommer alla som hela tiden hållit tyst och slängt våra varningar i papperskorgen att högt klaga på att ingen har sagt något. De har inte fått reda på att livsfarliga maskiner snurrar bland folk. Ack och ve! Om de ändå fått reda på eländet. Sen kommer alla politiker och myndigheter att få så mycket jobb med att skylla på varandra så de glömmer att stoppa eländet. – Det kan vi ju inte göra för då förlorar vi pengar!
Vore det inte bättre att kunna stoppa innan nån dör?!
Har man rätt att spränga ett par livsfarliga vindkraftverk för att rädda liv?
Laglig rätt kanske inte. Men moralisk rätt?
Under tiden ni funderar kan ni läsa en artikel i tidningen Elektrikern NR 1-2011
"Vindkraftverk i den svenska naturen?"

Mvh
Bernd
 
 

26.1.2011
Hej
Nu har brevet till regeringen undertecknats och skickats.
Naturligtvis kan allt skrivas annorlunda, men vårt syfte var att fokusera på det hot som de livsfarliga maskinerna vindkraftverk utgör för allt levande i dess närhet.
Vi ansåg det inte nödvändigt att bevisa att maskinerna är farliga då det ju per definition redan är gjort i Maskindirektivet.
Då regeringen är den slutliga instansen när det gäller tillämpning av lag i Sverige, begär vi vår självklara rätt att inte utsättas för det hot om livsfara som vindkraftverken innebär genom att regeringen ser till att den lag som gäller i Sverige efterlevs.
Att gällande lagar efterlevs är en av grundpelarna i ett rättssamhälle. Men i frågor som rör vindkraftverk har denna grund åsidosatts.
Det godtar vi inte.
Vår tanke med detta brev är också att andra än vi begär regeringens beskydd.
Om tillräckligt många framför liknande begäran är det svårt för regeringen att nonchalera vår begäran. Då kan det även hända att vi får ett svar.
Använd gärna vår text och lägg till eller dra ifrån.
Skriv.
Vi måste göra något nu.
Det duger inte att vänta.
I tysthet sätts nya vindkraftverk upp över hela Sverige.
Ansökan om lov att sätta upp verk finns inlämnade för över 10 000 verk kanske så många som 30 000.
De måste stoppas.
Bernd Stymer
Läs mer på www.skyddamiljön.nu
 

19.1.2011
Webben Second Opinion har publicerat en lite längre artikel från mig.
I den påstår jag att vi genom uträkning kan bevisa att ju fler vindkraftverk som sätts upp i Sverige ju mera skadas klimatet av CO2.
Dessutom påstår jag att alla vindkraftverk som körs i Sverige i dag är olagliga och utgör ett livsfarligt hot.
Det märkliga är att ingen kommenterar det som jag skriver. Det tycks som om läsarna tycker det är OK att klimatet skadas och att människor hotas till liv och lem.
Så kan det ändå inte vara.
Eller är folk så tokiga som de tycks vara i denna fråga? Är vindkraftverk en så helig ko att vett och sans försvinner?
Det godtar inte jag!
Bernd Stymer
 

15.1.2011
De som vill oss illa, i pbl-nämnden i Strängnäs, var Lennart Andersson (S), Laila Westerlund (S), Christer Ståhl (S), Peter Lannerhed (S), Anne-Christine Andersson (C), Birgitta Elvingson (MFP) och Margaretha Furustrand (FP)
I senaste valet förlorade alla partier utom M, MP och C. Den styrande koalitionen C+FP+S förlorade majoriteten. Medborgarna röstade bort dom. Men trots det behåller nu förlorarna makten därför att MP hjälper dom. Så dribblas det med folkviljan i Strängnäs.
En ny plan-och byggnämnd har trätt till. Se vilka av de som vill oss illa fortfarande är med.
Detta är nya nämnden 
Ordf. i plan och byggnämnden har bytts men han är tyvärr en av våra vedersakare. Och som ni ser så löser man det politiska problemet med vad som skall göras med förlorarna i valet precis så som man gjort på riksnivå. Trots att ett parti förlorat så skall det ändå vara med och styra.
Jag frågar mig varför ett så litet lokalt struntparti som Mariefredspartiet (mfp) måste jäklas med oss helgaröbor. Sköt Mariefred och låt oss vara i fred.
B.Stymer

5.1.2011
Detta visste ni inte.

4.1.2011
Strängnäs tidning tar inte in alla artiklar om vindvansinnet som vi skriver. Absolut inte om man begär ett förtydligande av en illa skriven artikel eller om att en familj styr med hjälp av ett parti, ett numera litet struntparti som om det vore val i dag inte ens skulle komma in i Riksdagen. Tyvärr måste vi vänte till nästa val på att detta parti som numera förråder landsbygdens folk försvinner.
Tyvärr sitter en Centerpartist ordförande i miljö- och räddningsnämnden och tvingar igenom vindvansinnet mot bättre vetande. Vad vet Hugo Rundberg (C) om vindkraftverk?
Ingenting visar Arne Lövgren i en artikel i Strängnästidningen. Det är Konsultbolaget Michael Henriksson i Kalix AB som står för ansökan. Men detta bolag finns inte i Bolagsverkets register. Är det här frågan om samma skurkar i bolaget Kraftö som ville bygga fler verk på Selaö men sedan bolagets ägare och chef sitter i fängelse för heliokopterrånet så är det tyst därifrån. Det är sådant folk som begär bygglov över hela Sverige och som säljer lovet sedan till de stora hajarna och tjänar så grova pengar. Rykten säger att också kyrkan vill  delta i detta ruffel och båg genom att vilja sälja marken här ute på Helgarö.Jag skriver till kyrkans egendomsnämnd.

Just nu har vi fått ytterligare ett ärende att överklaga. Helt plötsligt så gäller inte lagarna om samråd före beslut i Strängnäs kommun.
Ansökan här gjorde RGP jan 2008 och bygglov gavs nov 2010.
Då 2008 försökte kommunen smyga igenom beslut utan att allmänheten skulle få veta något precis så som de gjorde med bygglov för verk på Selaö. Men selaöbeslutet var så illa gjort så det upphävde länsstyrelsen omedelbart. Frågan om verk på Helgarö lades åt sidan och inget hände förrän bygglovet nov 2010. Eftersom byggloven skulle smygas igenom förekom naturligtvis inget samråd i början och nu var det för sent. Därför meddelar nu kommunen helt sonika att något samråd behöver man inte ha när det gäller några små verk som numera inte omfattas av bestämmelserna för stora verk enl. Miljöbalken. Visserligen nämner plan- och bygglagen bara i kap 4 om översiktsplaner ordet samråd och i kap 8  tillfälle att yttra sig, men i Miljöbalken kap 6  § 4 står  Den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska samråda, och sen så står hur samrådet skall genomföras.
Framför allt skall samråd ske före en miljökonsekvensbeskrivning.
 
 

1.1.2011
God Fortsättning
Det är något riktigt sjukt med hanteringen av demokratin i Strängnäs kommun.
Hur medborgarna än väljer så är det samma gäng som styr, eller samma familj.Läs denna artikel.
Den 8.12.2010 beslutar miljö- och räddningsnämnden att tillåta den anmälda etableringen av vindkraftverk på fastigheten Ytterselö–Äleby 2:1 med nedanstående villkor:
Dessa personer vill med berått mod döda örnar, förstöra klimatet och skövla naturen i hela Mälarlandskapet för evig tid.

Hugo Rundberg (C)
Anders S Svenson (FP)
Carl- Gustaf Sjöstrand (S)
Risto Koskimies (S)
Gunilla Frithiof (S)
Andreas Kuehnle (MP)

Känner du någon av dom?

Naturligtvis kommer vi att överklaga alla beslut som tillåter att vår kommun skövlas av vindkraftverk.
B.Stymer
 
 

31.12.2010
Strängnäs Tidning har tydligen en artikel om vindkraftverk på Selaö i dagens papperstidning.
Den syns inte i nätupplagan och ingenting på kommunens hemsida eller i deras protokoll i varken plan- och byggnämnden eller i kommunstyrelsen står ett ord om detta.
Som vanligt vill kommunen mygla igenom vindkraftverkbeslut. De vet ju att vi överklagar allt. Och de har tydligen inte förstått att de inte kan smyga igenom beslut om vindvansinnet.
Jag hör väldigt lite från folk på Selaö. Jag vet att naturligtvis inte vill ha eländet hos sig, ingen utom de markägare som vill snylta skattebidragen för vindvansinnet.
Känner ni folk på Selaö så be dom kontakta mig valab@dataphone.se så hjälper jag till att stoppa eländet.
B.Stymer
 
 

19.12.2010
Hej
Vi jobbar med att få bukt med vindvansinnet.
Kyrkan som vill oss så illa är en skamlös förening.
Den som har ansvar, biskopen, gömmer sig hela tiden bakom "jag har inte med saken att göra". T.Jarl från Selaö administrerar Prästlönenämnden, de som vill snylta på bidragen från vindkraftverk. Han säger själv att han har fått idén från en bondkompis som berättat att han tjänade stora pengar utan att arbeta.
Jarl övertalade en girig kyrkas prästlönenämnd att var med om snyltandet. Själv har Jarl skrivit att han inte vill ha verken i sin närhet på Selaö men vi kan ha det.
Jarl vet ingenting annat om vindkraftverk. Han har inte brytt sig om att ta reda på det elände det ställer till och medlemmarna i prästlönenämnden och kyrkan är samma sorts giriga, hänsynslösa rufflare. Får de provision?

Tidigare har vi upprörts över att hembygdsföreningen som skall värna hembygden och dess befolkning och skydda dom från bl.a. den skövlingen som vindvansinnet innebär, fegt har krupit undan och heller inte svarat på vår begäran om stöd.
När nu hembygdsföreningen medlemmar frågar igen, lämnar ordförande Anna-Stina Gustafsson nedanstående svar på ” Sveket mot hembygden”:

Fogdöns Hembygdsförening har ca 600 medlemmar. Dessa har olika  syn på vindkraft och energiförsörjning, Föreningens uppgift är inte att göra sig till tolk för den ena eller andra sidan i olika kontroversiella frågor. Styrelsen varken kan eller skall ta ställning. Du refererar till beslut i protokoll från 2009-04-07. Detta beslut står fast.
Att besluta att inte ta ställning är inte detsamma som att styrelsen inte har läst de handlingar som skickats/mejlats till styrelsen. Styrelsen har svarat på alla handlingar som den fått utom de som endast varit för kännedom.

Anna-Stina Gustafsson sitter också som ledamot i Vårfruberga-Härads kyrkofullmäktige och kryper även hår undan såhär:
Vårfruberga-Härads församling och dess kyrkofullmäktige har inget att göra med det planerade vindkraftsbygget i Helgarö. Det är Prästlönetillgångar i Strängnäs stift som säljer marken och avgör dess användning. Ingen av ledamöterna i styrelsen för hembygdsföreningen  är ledamot i Egendomsnämnden, som är beslutande organ för Prästlönetillgångarna. Kyrkofullmäktige i Vårfruberga-Härad är varken rådgivande eller remissinstans i frågan om vindkraftverk.

Faktum är att ingen har någonsin begärt av föreningen " att göra sig till tolk för den ena eller andra sidan i olika kontroversiella frågor". Vi begär enbart att hembygdsföreningen skall arbeta enligt stadgarna. Föreningen skall värna hembygden och dess folk och uttryckligen motsätta sig skövlingen genom vindkraftverk.
Genom Gustavssons svar åsidosätts stadgarna och föreningen deltar i kyrkans skändande av Guds Under, Naturen. Det är inget annat än ondska och synd, dödssynd.
B.Stymer
F.d. medlem i Hembygdsföreningen
 
 
 
 

30.11.2010
Lyssna på mera om olagliga vindkraftverk som måste stängslas in  här   P4 Västerbotten 7.30    l

29.11.2010
Hör här om det jag tjatar och som kommer att sätta stopp för alla vindkraftverk i Sverige
B

7.12.2010
Naturligtvis överklagar vi bygglovet både enligt kommunallagen och plan-och bygglagen.
Alla ni som gett fullmakt åt Föreningen Landskapssydd i Strängnäs har kontaktats om detta och överkalgningstiden sträcker sig till efter nyår.
Ni som har fått handlingar med delgivningskvitto har 3 veckor klagotid från det datum som ni skrev på kvittot.
Hör gärna av er om ni vill ha hjälp med överklagan.
Alla ni som inte var med om att anmäla er som sakägare och därför inte fick en delgivning, er klagotid har nog gått ut. # veckor från att beslutet anslagits.
Min mailadress    valab@dataphone.se

B.Stymer
 
 

Här är bygglovet för vkv på Helgarö.
PBN § 276 Dnr PBN/2008:21–239
Näs 1:4 och Knutsberg 1:2, Fogdö, bygglovansökan för nybyggnad av två vindkraftverk
Beslut
Plan- och byggnämnden beslutar att
1. bevilja bygglov för nybyggnad av två vindkraftverk, ett på vardera fastigheten Näs 1:4 och Knutsberg 1:2, enligt Plan- och bygglagen (PBL)
8 kap. 12 §.
2. vindkraftverken utförs i ljus färg och utan reklam.
3. länsstyrelsen i Södermanlands län och försvarsmaktens yttranden ska beaktas.
Reservationer
Sten Diurlin (M), Steven Sjöberg (M), Magnus Stuart (M) och Margit Urtegård (SP) lämnar en skriftlig reservation–som med nämndens godkännande biläggs protokollet.
Yrkanden
Lennart Andersson (S) och Anne-Christine Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Sten Diurlin (M) och Margit Urtegård (SP) yrkar avslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut mot yrkanden om avslag och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Votering begärs.
Votering
Ordföranden ställer proposition på att den som bifaller förvaltningens förslag röstar JA, och den som bifaller yrkanden om avslag röstar NEJ. Votering verkställs genom upprop.
Forts PBN § 276
Voteringsresultat
Lennart Andersson (S), Laila Westerlund (S), Christer Ståhl (S), Peter Lannerhed (S), Anne-Christine Andersson (C), Birgitta Elvingson (MFP) och Margaretha Furustrand (FP) röstar JA.
Sten Diurlin (M), Steven Sjöberg (M), Magnus Stuart (M) och Margit Urtegård (SP) röstar NEJ.
Nämnden beslutar att bevilja ansökan med 7 JA–röster mot 4 NEJ–röster.

           Visst är det en halv seger. Hopp för oss medborgare finns tack vare Sten Diurlin (M), Steven Sjöberg (M), Magnus Stuart (M) och Margit Urtegård (SP)
Men fråga varför dessa vill oss medborgare så illa; Lennart Andersson (S), Laila Westerlund (S), Christer Ståhl (S), Peter Lannerhed (S), Anne-Christine Andersson (C), Birgitta Elvingson (MFP) och Margaretha Furustrand (FP).
Läs tjänstemännens beslutsunderlag   Nu förstår jag varför deras skrifter blir så tokiga. I det otroligt viktiga protokollet hänvisar de till sin "vinplan". Var de på fyllan när de skrev?  Och var de som röstade ja nyktra ?
Nu jobbar vi med gott mod på överklagningar.
 

17.11.2010
Att inte LRF skäms!
Såhär står det på LRF Konsults hemsida http://www.konsult.lrf.se:80/lantbruk/energiradgivning/TJANA-150000AR-UTAN-ARBETSINSATS/
Vill du tjäna 150 000 /år utan arbetsinsats?
Detta kan vara det årliga arrendet för ett vindkraftverk i dag.

Vad var det jag skrev om bidragssnyltande bönder som tubbas att överge sin jord och leva på bidrag.
Ett hån mot alla hederliga arbetande vars lön betalar dessa snyltare.
 
 

13.11.2010
Om Fogdöns Hembyggdsförening
I stadgarna för Fogdöns Hembygdsförening står:  " Föreningens målsättning är att värna om och vårda hembygdens miljö och kulturarv samt föra detta vidare till kommande generationer."
Den 4.11.2010 beslöt en oenig plan- och byggnämnd i Strängnäs att ge Svenska Kyrkan lov att bygga två monster till vindkraftverk alldeles i strandkanten av Mälaren här hos oss på Helgarö.
Som vanligt när det gäller bygglovärenden här i kommunen är beslutsunderlaget uselt, ja rent av stolligt.
Där redovisas visserligen att alla närboende och även Naturskyddsföreningen motsätter sig bygget, men att bygdens egna Hembygdsföreningen inte gör det har väckt bestörtning hos människorna i bygden och även pressen frågar hur det kan komma sig att vår hembygdsförening inte vill värna och vårda vår hembygds miljö.
Man kan förstå med vilken skadeglädje alla de som vill bygga vindkraftverk för att komma åt skattebidragen från hushållen känner när de får i beslutsunderlaget läsa att Fogdöns Hembygdsförening, som tjänstemännen i byggnadsnämnden stolligt kallar "Hembyggsförening", skriver – "har beslutat att inte lämna något yttrande då styrelsen har för dålig kunskap om vindkraftverk."
Vilket fegt och fjäskande svar!
Vi har i nästan tre år lämnat information till styrelsen, erbjudit muntlig information och bett om informationsmöte. Föreningen har inte ens svarat på tilltal.
Vad är det som styrelsen inte har kunskap om?
Vanligt hederligt vett innebär ju en insikt om att 150 meter höga monstermaskiner som bullrar och blinkar dag som natt, som syns från Köping till Stockholm, som mördar allt flygande, att dessa föröder miljön och bygdens kulturarv. Detta kan inte vara svårt att inse även för styrelsen för en hembygdsförening. Och har personerna i styrelsen inte ens denna nödvändiga vett så skall de inte få företräda hembygden.
Det är styrelsens enda skyldighet att följa stadgarna och försvara hembygdens folk.
En styrelse som inte vill eller kan uppfylla stadgarnas målsättning skall avgå. Den skall inte få fortsätta att skada vår hembygds miljö och kulturarv.

B.Stymer
före detta medlem av Fogdöns Hembygdsförening
 
 
 
 

10.11.2010
Judaspengar till kyrkans församling på Helgarö

hör P4 10.11.2010 Nyheterna
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=4168688

Torbjörn Jarl som är chef för kyrkans prästlönenämnd säger:
" att när vi nu fått bygglov så är det Egendomsnämndens uppgift att ta ställning till om vi ska bygga vindkraftverken på Fogdön. Det är ett kyrkopolitiskt beslut där man lyssnar på opinionen och där vi ska göra nya kalkyler."  Det är två år sedan de sökte om bygglovet. Jarl påstår att kyrkan tar "miljöansvar". Han har inte läst eller förstått den information som vi gett honom. Våra uträkningar visar att klimatet skadas för varje verk som sätts upp i Sverige, under byggnaden skapas mer CO2 än verket kan gottgöra under hela gångtiden.
Dessutom kan t.o.m. en "blind höna" se den stora skadan som verken gör i naturen.  Kyrkan är bara intresserad av att roffa bidrag för verken som hushållen tvingas betala.
Detta är ondska och låter sig inte förenas med Kristi budskap.

När bolaget Kraftö skulle sättas upp vindkraftverk på Selaö där T.Jarl bor protesterade han med hänvisning att de skulle stå för nära och störa.
Jarl ville inte ha monstren i sin närhet men han tycker att vi kan ha dom här.

Vart har Kraftös bygglovsansökan tagit vägen? Har de slopats därför att några av direktörerna där sitter i fängelse för heliokopterrånet?

Och varför säger inte biskopen, chefen för kyrkan, något.? Varför gömmer han sig och svarar inte på tilltal?
Hur kan han medverka till att med monsterverk skövla Guds rena Under, naturen?
 
 

9.11.2010
När vindkraftverk ställs vid stranden av Mälaren här i Strängnäs, förvandlas hela Mälardalen till industrilandskap. De miljoner närboende som såväl behöver stillheten i naturen för att orka med sitt hårda arbetsliv, fördrivs av jättemaskinernas buller och blink, dag som natt.
När en kommun, Strängnäs, drabbats av vindvansinne påverkar det alla andra kommuner runt Mälaren. Vindvansinnet sprids som pesten.
Läs vår skrivelse till mälarkommunerna
 

7.11.2010
Strängnäs Tidning skriver helt felaktigt 4.11.2010  "Klart för vindkraftverk på Fogdön".
Och tidningen vägrar att rätta denna information genom att publicera vår insända begäran om debatt. Läs här.
Men en sak är alldeles säkert; det är inte alls klart för att bygga vindkraftverk på Helgarö. Precis som förra gången M.Furustrand (Fp) gav bygglov är även detta bygglov så stolligt grundat att också detta kommer att upphävas.
Det är obegripligt att inte alla politiker i byggnadsnämnde inser vindvansinnet. Eller är man ute för att provocera oss? Vill man så sätta hela mälarlandskapet på spel?
Otroligt!
 

4.11.2010
Vindvansinnet har nu drabbat Strängnäs och hela Mälerregionen.
Beslutet i pbn- nämnden är en klar framgång för oss motståndare till vindvansinnet.
Förra gången 2008 myglade en enig nämnd igenom ett bygglovsbeslut som var så stolligt så länsstyrelsen upphävde det när vi klagade. Denna gång kan två partier Moderaterna, det största partiet och Strängnäspartiet läsa innantill och förstå vansinnet och därför säga nej.
Vi motståndare försöker nu att göra vårt bästa att få även detta bygglov att ogiltigförklaras. Och åter är en av anledningarna att beslutsunderlaget även denna gång är rent av stolligt. De som skrivit det är antingen inte läskunniga eller har inte förmåga att förstå det de läser eller, än värre, också är tubbade av vindmaffian.
Verken kommer inte upp på många år. En bitter och lång strid väntar kommunpolitikerna i C, Mp,Fp och framför allt den onda Svenska kyrkan.
Bl.a. såhär kommenteras beslutet i pressen.
Guds straff över svenska kyrkan och Strängnäs stift.
Hur kan någon vettig människa vara kvar i denna onda förening, som visserligen ligger i dödsryckningar genom att folk lämnar den, men som ändå till slut med vett och vilja skövlar Guds rena under, naturen?
Girigheten driver hela utbyggnaden av vindkraftverk.
Giriga Prästlönenämnden vill roffa hushållens pengar.
Judas fick pengar för att förråda Jesus Krist.
Prästerna i Strängnäs stift får pengar för att förråda Guds Under, Naturen.
Varje krona prästerna hädanefter får i lön är en judaspeng.
Skam över Strängnäs stift och dess präster.
Vi återkommer med namnen på de som röstat för att skövla Mälarlandskapet.
 

3.11.2010
Vindvansinnet skall nu drabba Strängnäs.
Som vi tidigare skrivit så var valet nyligen ungefär det sämsta som kunde hända för oss motståndare till vindvansinnet i Strängnäs. Centern som drivit vindvansinnet i Sverige gick tillbaka över hela landsbygden men inte i Strängnäs. Trots att både sossarna och folkpartiet gick tillbaka sitter de kvar och kan styra kommunen med miljöpartiets hjälp. Miljöpartiet har vunnit kampen mot centern om miljön men miljöpartiet är inget landsbygdsparti utan ett utpräglat tätortsparti.
Resultatet av valet är att samma plan-och byggnämnd som 2008 myglade igenom bygglov för vindkraftverk i kommunen sitter kvar och skall nu besluta att ge bygglov till två verk på Helgarö vid Mälarstranden.
Vi motståndare har gett kilometervis med faktaunderlag på att vindkraftverk är rena vansinnet. Men plan- och byggnadsnämnden i Strängnäs är känd för sina stolliga beslut och det verkar inte som de tar hänsyn till fakta. De verkar inte vara läskunniga.
Vi kommer naturligtvis att överklaga beslutet.
Här nedan är namnen på ledamöterna i nämnden, men enligt pressen har ordf. Furustrand redan bestämd att nämnden säger ja.
Varför då överhuvudtaget sammanträda?

13 3.11.2010
Näs 1:4 och Knutsberg 1:2, Fogdö, bygglovansökan för två vindkraftverk
(bilaga, se även samarbetsytan)
Plan- och byggnämnden
Mandatperiod 2007-01-01 - 2010-12-31
Furustrand, Margaretha
Andersson, Lennart
Diurlin, Sten
Westerlund, Laila
Ståhl, Christer
Lannerhed, Peter
Sjöberg, Steven
Stuart, Magnus
Fors, Inga-Britt
Elvingson, Birgitta
Nelson, Lisa

Vad är samarbetsytan?

B.Stymer
 
 
 
 

27.10.2010
Även i Italien debatteras deras vindvansinne
läs om ni orkar hela studien http://brunoleonimedia.servingfreedom.net/WP/WP-Green_Jobs-May2010.pdf
Are Green Jobs Real Jobs? The Case of Italy
Där hänvisas till vad spaniorerna tycker om sitt vindvansinna
 Nunca mas combatir contra los molinos de viento (Never more against the windmills): Spain
 
 

15.10.2010
SE DENNA FILM, DET BÄSTA SOM VISATS
http://www.skyddamiljön.nu:80/post/1/35
 

15.10.2010
Hur kan vi få reda på vad som egentligen pågår? Hur många verk skall upp och var?

Det statliga, Energimyndigheten, Nätverket för vindbruk skriver för Stockholms län dels 0 verk och dels 100.
För Sörmland skriver de 0 men i tidningen Sörmlandsbygden hänvisas till uttalande från juristen C-I Stahl på Energimyndigheten och till hundratals verk i Eskilstune Strängnäs och i Oxelösund, se bif artikel.

Länsstyrelsernas vindkraftsärenden 2009
 http://www.natverketforvindbruk.se/sv/TillstandPlanering/Vindkraftslaget-i-Sverige/Lansstyrelsernas-vindkraftsarenden/
Stockholm
Antal samråds-ärenden 4
Antal tillstånds- ansökn. 2
Summa antal ärenden  6
Antal verk               100

 och mars 2010
Stockholm         0          0             0           0
http://www.natverketforvindbruk.se/sv/TillstandPlanering/Vindkraftslaget-i-Sverige/Lansstyrelsernas-vindkraftshandlaggning-2010/

Vad gäller?  Falska uppgifter för att lura eller lugna oss?
 
 
 
 
 

3.10.2010
Se denna starka video från folk som drabbats av vindvansinnet.
"Ställ frågor"
"Gör er hemläxa"
" När ni en gång har släppt in dessa killar( vindmaffian) så förändras ert liv för all framtid"
http://windfallthemovie.com/index_2.html
 
 
 
 

29.9.2010
Slutreplik på debatt i ATL
24.9.2010
Till
ATL   Debatt
Slutreplik
ATL är en del av LRF-media.
LRF är Lantbrukarnas riksorganisation och anser sig företräda alla de som brukar jorden, lantbrukare, bönder.
LRF är för mig, som inte tillhör denna organisation, sinnebilden av ett inkompetent gäng som leker storfinans med medlemmars pengar genom att göra riktigt dåliga affärer.
Jag tycker att denna organisation borde arbeta för att göra svenska bönders producerade mat så attraktiv så ingen skulle köpa dansk djurplågarkött eller brasiliansk penecillinbiff istället för att som nu lobba för vindkraftverk och därmed lura hederliga lantbrukare att låta bli att bruka sina åkrar och istället leva på den arbetsfria inkomsten som vindkraftverk på jordbruksmarken alltid ger.
Den 17.8.2010 låter ATL publicera åsikten att invändningarna mot utbyggnaden av vindkraftverk är "krumbukter och olagligheter" och i ett debattinlägg 18.8.2010 kallar jag detta för oförskämdhet från bidragssnyltande bönder.
Först den 21.9.2010 finner ATL någon som kommenterar mitt debattinlägg. Någon som kallar sig min granne vill ha en ursäkt.
Jag känner ingen Henrik Gustafsson. Han är inte min granne.
Han skriver att han inte är insatt i vindkraftverksfrågan.
Det betyder förmodligen att han inte vet att vindkraftverken alltid skadar klimatet då deras uppbyggnad producerat mer skadlig CO2 än de någonsin kan gottgöra under sin verksamhetstid, att vindkraftverken är så otroligt ineffektiva med en löjlig utnyttjandegrad på bara 17 % 2009 så de alltid måste få skattebidrag, att bara hushållen via elräkningen betalar bidragen, att för ett 2MW-verk får ägaren från hushållen 1,5 miljoner bara i skattebidrag varje år, att tusentals vindkraftverk förstör landskapet för all framtid, o.s.v. Inte ett vindkraftverk skulle byggas utan skattebidragen.
Gustafsson kan läsa utförliga redogörelser och beräkningar t.ex. på hemsidan www.helgaro-liv.se.
Där står fakta och inte all den osakliga reklam för vindkraftverk som kan läsas på lantbrukarnas hemsidor.
Där och på Energimyndighetens hemsida kan alla läsa att Sverige har ett mycket stort kapacitetsöverskott att göra CO2-fri el även utan vindelen. Vi i Sverige behöver inte vindelen. Den ställer bara till det.
Och så bidragssnyltandet.
Jag som alla andra medborgare vet att våra skatter delas ut av både stat och EU till jordbruket och jag skriver om skattehjälp till jordbruket: " godtar skattebetalarna hjälpen främst för att landskapet skall hållas öppet. Men för vindkraftverkens del betyder det att samma öppna landskap skövlas av monstervindkraftverk för all framtid".
För att ta det en gång till.
Jag ger gärna mina pengar som hjälp till den som brukar jorden, odlar jorden, men jag vägrar bestämt att ge bidrag till alla de som inte längre brukar jorden utan lockas att lämnar den för att leva ett arbetsfritt liv på skattebidrag för vindkraftverk.
Dessa bönder kallar jag bidragssnyltare. Inga andra.
B.Stymer
Väla Gård, Helgarö
 
 

19.9.2010
Läs här om vindmaffians senaste försök att slå blå dunster i folk
Kritisk granskning av vindkraftsindustrins VIND 2010
http://www.skyddamiljön.nu/post/1/22
 

20.9.2010
Dagen efter valet 2010
Jag vet inte hur valresultatet föll ut för Landsbygdsdemokraterna och här i kommunen ökade Centern t.o.m. medan de minskade i hela landet.
Jag ser ett framtida problem som är att landsbygd ställs mot staden.
Miljöpartiet och Centern ökade i Sockholm men Centern minskade i landet. Miljöfrågorna flyttar in till staden. Om landsbygden skall kunna överleva så måste ett landsbygdsparti, t.ex. Landsbygdsdemokraterna bli större och på sikt ersätta Centern. Det verkar som om centerpartister framför allt i Norrland gått över till Socialdemokraterna, inte till miljöpartiet.
Jag kan inte tänka mig att Socialdemokraterna vill bli ett landsbygdsparti.
Oroväckande var Reinfeldts upprepade inbjudan till Miljöpartiet på valnatten. Två vinkramare i regeringen vore förödande för landskapet. Men Centern kan omöjligt släppa in Miljöpartiet i samma regering. Det blir deras död i så fall. Ungdom dras till Miljöpartiet inte till Centern.
Vi fortsätter vår kamp mot vindkraftverken.
B
 
 
 

15.9.2010
Den så viktiga frågan om vindkraftverk i Sverige är så vansinnigt sjuk så den får inte debatteras före valet eftersom alla partier var med om besluten.
Alla våra försök att framföra våra invändningar hindras omsorgsfullt.
Ge oss bara en halvtimme i TV och vi kommer att kunna visa vindvansinnet.
Men stats-TV har fått sina order. Locket ligger på.
Vad kan vi annat göra än att skriva artiklar, skicka dom runt och hoppas att någon vågar publicera. Jag försöker skriva en artikel om dagen före valet. Det skulle kanske bita om många andra också skrev. Mailadresser finns på Nätet.

Nya skrifter
IVA, Ingenjörs Vetenskaps Akademin "Vägval energi"  2010  Vindkraftverk i Sverige räddar inte klimatet
Debattartiklar:
Debattartikel  24.8.2010
Ödesfråga utanför valet 11.9.2010
Rättsstat?  13.9.2010
 

12.9.2010
I TV Rapport nyss så var det ett inslag om vindkraftverk. Där sas klart och tydligt att vindkraftverken inte minskar utsläpp av växthusgas i Sverige och att båda blocken var överens om att fortsätta satsningen på upp mot 6000 verk enl. Energimyndigheten. Centerns M.Olofsson pratade som vanligt något som inte kunde uppfattas som meningsfullt men socialisten Enerot(?) sa att det kunde vara bra med mera el i framtiden.
Som åhörande medborgare och kritisk till denna satsning blir jag inte bara förbannd utan också skrämd av den okunnighet och hänsynslöshet med vilken politikerna, de som skall företrädaoss, är berädda att skövla vår svenska natur.
Jag vet t.ex. att vi har och kommer att ha ett stort överskott av el fri från co2.
Eftersom alla partier är överens så får denna ödesdigra fråga inte debatteras för valet.Detta påminner om rena fescistfasoner.
Jag begär talerätt i debatt före valet med en artikel till media, mailadresserna till tidningar och Radio och TV finns på Nätet, varje dag till valet. Det vore bra om många andra gjorde detsamma.
Se också Väljarfrågan
B.Stymer
 
 

Ny artikel till SVT-Sydnytt om "Media sviker" att informera korrekt om konserten i Svalöv 29.8.2010

10.9.2010  Atonbladet av alla är ensamt om att skriva detta: "Karlstad. En planerad vindkraftpark på Värmlandsnäs stoppas av Miljööverdomstolen. Parken, med tolv kraftverk, har tidigare fått klartecken av både länsstyrelsen och miljödomstolen."
De borde också ha skrivit att Överdomstolen inte hade med saken att göra då kommunens veto inte kan överklagas. Där har ju Centerns carlgren som kuppade igenom denna ändring i Sveriges grundlag, Regeringsformen 1§, satt sig på pottkanten genom att skriva att vetot inte kan överklagas. Överdomstolen kunde inte göra annat än gå med på kommunens beslut och stoppa vindkraftparken trots att vindmaffian överklagat till dem. Överdomstolen hade egentligen inget med saken att göra. Vindmaffian tog en rövare där och hoppades att lagarna som vanligt inte var till för att stoppa dem.
Hoppas att andra kommuner följer efter med sina veton mot vindvansinnet.
 
 

25.8.2010
Nya artiklar att läsa
kommentar till Gyllenhammars reklam för vkv i maktens megafon DN och som inte får publiceras där.
Arne Lövgrens beräkning av utsläpp av co2 vid uppförande av vkv
Debattartikel i SvD om viktigaste frågan i valet
Nytt bränsle i valdebatten Arne L 8-8-10
 

24.8.2010
fråga till alla partier
Valfrågan  2010

Varför vill ni tvinga oss att skatta för något så idiotiskt som att göra el av vind som bara blåser ibland i en maskin som samtidigt förstör klimatet och landskapet?

(Faktaunderlag för frågan skickas gärna.)

valab@dataphone.se
 

18.8
skrift till oförskämda bidragssnyltande bönder i ATL/LRF här
 

11.8. 2010
skrivelser till Biskop, kommunen om tillägg till ärende vkv/Helgarö, FSL om brott mot stadgarna, medborgarförslag   här

8.8.2010
örnar i Rällingeviken, Helgarö här

7.8.2010
Stor miljökonset mot vindkraftverksutbyggnaden
Boka Söndagen den 29 augusti kl 15.00--18.00. Åk till Knutstorps Borg, strax norr om Svalöv och delta i en musikalisk protest mot felplacerade vindkraftverk.
Nätverket Skyddamiljön.nu kommer att samlas efteråt för att agera gentemot politiker och myndigheter som oftast inte lyssnat på kommunmedlemmar som lider av vindkraftverkens ljud, skuggor och ljus - eller kommer att göra det.
Läs här
 
 

6.8.2010
Till FSL i kuppmakarnas och vindmaffians hand. här
 

5.8.2010
När vindmaffian försöker vilseleda om olagloga vindkraftverk får de svar här
 

31.7.2010
Västerbottens kommuner och länsstyrelse har fått sammanlagt 7.3 miljoner kronor i bidrag för vindkraftsplanering enligt Västerbottens Kuriren 31.7.2010

Våra skattepengar delas ut av politikerna så att vindmaffian kan roffa fler skattebidrag med sina vindkraftverk.
En av de värsta snyltarna av skattebidragen är företaget o2 som lever på att lura okunnigt folk att köpa andelar i olönsamma vindkraftverk.
Kommunerna stoppar pengarna i egen ficka därför att, det tillägget till gällande översiktsplan som eventuellt bekostas med bidragen, redan finns som förlagor som vindmaffian tillhandahåller och som bara behövs kopieras.
De okunniga politikerna i kommunen säger; - nu har vi fått pengar så nu beslutar vi om fler vindkraftverk.
Medborgarna, vars tillvaro förstörs av gigantiska vindkraftverk, är inte tillfrågade.
Politikerna i alla partier har kommit överens om att frågan om vindkraftverk inte får diskuteras i Sverige före valet.
Så tillämpas demokrati i Sverige i dag
Hur kan vi tåla detta!
 
 
 
 

23.7.2010

Vi lever i en märklig värld.
När en kvinna skriver "Vindkraftkarlarna hotar vårt kulturarv" då är det en nyhet för Expressen. Det är således karlarna och inte vindkraftverken som är hotet.
Är det detta som är kvinnlig logik.
Hur tokigt kan det bli!
Nåväl, ingen artikel, hur tokig den än är skriven, kommer någonsin att kunna stoppa vindkraftverken eftersom det är simpel snöd girighet som driver de som vill roffa skattebidragen att skövla vår svenska natur och vårt kulturarv, oavsett om de är män eller kvinnor. Andra åtgärder än lite betydelselös text måste till.
Begära skadestånd, överklaga, polisanmäla, ställa politikerna personligen till svars. De som vill rädda sina hem måste slåss. Att skriva strunt hjälper inte.
 
 
 
 

18.7.2010
En stor protestkoncert mot vindkraft
Koncerten äger rum söndagen den 29 augusti på Knutstorps borg nära Svalöv. Alla är välkomna och inträdet är gratis. Toppen av svenskt kulturliv kommer att vara representerad när musiken börjar klinga på Knutstorps borg. Godsägare Henrik Wachtmeister har ställt Knutstorps borg till förfogande för en gratiskoncert som kommer att sända en tydlig signal till toppen av svensk politik. Människor, landskap och natur blir mer och mer påverkade av vindkraft som nu når höjder på 150-200 meter. Tiotusentals boende på landet kommer att påverkas direkt av ljud, skuggor och blinkande röda eller vita ljus dygnet runt. Vindkraftens aktörer vet att vindkraftverk är störande men de töjer regelmässigt på gränserna för vad som är tillåtet.
Arrangörer: Färingtofta Norra Ideell Förening och Bevara Linderödsåsen mfl i samarbete med Mats Rondin och Henrik Wachtmeister
 
 
 
 
 

Om Gotland och elavbrottet i går 17.7.2010
I går mörklades hela Gotland av blixtnedslag i elkabeln från land. Här har vi ytterligare ett bevis för hur otroligt idiotiskt satsningen på vindkraftverk är. Gotland slocknade trots att där står vindkraftverken tätast i hela Sverige. Vart tog vindelen vägen i går? Länsstyrelsen på Gotland tokskryter jämt med att de skall bli "självförsörjande" genom vindel. Och när det inte blåser 80% av tiden?
Tokstollar! Skriver 18.7.2010
Bernd Stymer, valab@dataphone.se
medlem i Helgarögruppen
medlem i Hemvärnet för miljöskydd
medlem i Nätverk mot vindkraftverk
 

Varje vettig människa som har läst https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=151063
Att bli blåst av vindkraftsindustrin Publicerad: 2010-06-29 09:40
KRÖNIKA: Tre månader har gått sedan vindkraftbolaget Arise Windpower noterades på börsen. Aktien har sedan dess gått ned med 13 procent. Är det en följd av den allmänna börsnedgången, eller är vindkraft en dålig affärsidé? Vi försöker reda ut begreppen.
får alldeles klart för sig hur otroligt dumt det är att satsa på vindkraftverk.
Varför läser politiker inte sanningen om deras fullständigt idiotiska beslut att främja utbyggnade av vindkraftverk som inte ger den minsta miljönyttan, aldrig kommer att bli lönsam, utan bara skövlar den svenska naturen för all framtid. Läs artikeln här
 
 
 
 
 
 

 FSL i vindmaffians händer

                                  Bild från ett årsmöte där medlem motades i dörren

  Vadå, såg Cerbarus verkligen ut såhär?
 
 

10.7.2010
 Information till alla direktanslutna medlemmar och lokala föreningar i FSL.
Brev till den skamliga föreningen Rättvis Vind i Holaveden i Ödeshög.

                                       Så skall vi jobba utan kuppmakare:
Det nya nätverket måste klart och tydligt markera att dess uppgift är att erbjuda hjälp och stöd till varje enskild medlem i varje fråga där medlemmens miljö är hotad.

Det nya nätverket skall tydligt ange att det verkar för skilda slag av miljöpåverkan,
och skall verka för att ta tillvara natur- och miljöintressen av skilda slag i Sverige. Nätverket skall aktivt arbeta för att förhindra etableringar som negativt påverkar människors levnadsmiljöer samt landskapsbilden och vår svenska natur.

Nätverket skall hjälpas åt att arbeta med de enskilda medlemmarnas frågor.
Arbetet i frågor som rör vindkraftverk skall innebära konkret stöd i motståndet mot vindindustrin i form av hjälp med överklagningar, polisanmälan, krav på skadestånd o.s.v.
I denna fråga går arbetet helt enkelt ut på att hjälpa den enskilde medlemmen att stoppa vindkraftverk.
Ett mycket enkelt och konkret mål i denna fråga för nätverket är att omedelbart se till att varje i drift satt vindkraftverk i Sverige polisanmäls med begäran om ett omedelbart stopp, då varje verk är en livsfarlig maskin som satts i drift mot gällande lag. Inget vindkraftverk i Sverige kan CE-märkas därför att de inte uppfyller kraven i gällande lag, något som krävs av varje maskin som säljs, hur stor eller liten den än är.

Nu krävs handlin. Vårt landskap och en människovärdig livsmiljö kräver det.
Nu!

FSL Föreningen Svenskt Landskapsskydd är genom kuppmakare i händerna på vindmaffian.
Här är skrivelser om utträde ur nuvarande tok-FSL.
---------------------------------------------------------------------------------------------
 

Hur når vi ut till fler människor med våra åsikter om vindkraftverk eller förnyelsebar energi?
Vi märker ju att det i dag i Sverige är oerhört politiskt korrekt att förespråka byggen av vindkraftverk. Vår rundfråga hos politikerna i kommunstyrelsen i Strängnäs visar detta. Men samtidigt ser vi att de flesta inte har skaffat sig den information om sakförhållanden som är nödvändig för att ta ställning till frågan om att bygga så jättelika vindkraftverk som hotar att ödelägga hela vår natur.
Vi anser att vår hotade natur angår alla, kommer att beröra alla och envar och därför vill vi nu ge vår syn på hoten och samtidigt vill vi ge alla möjlighet att diskutera eller komma med synpunkter på detta.
Vi har valt att inte göra en chattsida då våra motståndare lätt kommer att sabba den, utan vi lägger ut alla inläggen då de kommer in; för hand, så att säga.
Vi skriver hundratals
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vi skriver och skickar hundratals artiklar och inlägg och skickar dom till politiker, Radio och TV m.fl
Vi har hjälpt till att överklaga bygglov.
Vi har skrivir till kommunpolitiker om tillägg till översiktsplaner o.s.v.
Nedan kan alla läsa våra skrivelser och om ni har synpunkter så maila dom till valab@dataphone.se så kommer de upp på sidan eller på  http://www.helgaro-liv.se/diskussion/diskussion.html och maila ett svar eller inlägg så lägger vi ut det.

Thomas Jakobsson  tjthomas@gmail.com      tel  0766  191033

Per Halvarsson   Per AMHus per@amhus.se  tel   0730  66 68 03

Björn Norbäck   0411  522783

Urban Zingmark   urban.zingmark@telia.com
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Våra skrivelser som vi skickat runt:
 Agendan för förnyelsebar energi och följebrevet
Vilken är nyttan för den enskilde medborgaren av de jättelika vindkraftverken?
Agenda 2009
Artikel 11.6.2009
Väljarfråga 2010
 

tillägg till översiktsplan
i SträngnäsBedömningen av Tillägget om vindkraftverk till Översiktsplanen i Strängnäs
Ödeshög kommun
Ljungby kommun
 

förslag till information i annonser från ICA, IKEA, ICA Maxi, H&M, m.fl
annons i reklamen

krav på saklig information i media
Radio och TV
Tidningar

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Information om gällande EU-lag, Maskindirektivet och grunden för CE-märkning.

Enligt Claes-Erik Simonsbacka, som producerat rapporten "Vindkraftverk, får byggas men inte tas i drift" (ISBN 978-91-978749-0-8), finns inga vindkraftsverk som tagits i drift efter 1995-01-01, som uppfyller kravet för CE-märkning.
Oansvariga tillverkare, arbetsgivare, verksamhetsutövare gör sig dagligen skyldiga till lagbrott - utan att de svenska marknadskontrollerande och rättsvårdande myndigheterna ingriper.
Beställ Vindkraftverk, får byggas men inte tas i drift som kostar 125 kr (inkl. moms) och Rapport: "Den nya metoden" som kostar 350 kr (plus moms) + porto (faktureras) med ett mail till: incon@telia.com
Läs mera på www.säkramiljön.nu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Skrivelser
19.4.2010
kommunstyrelsens ordförande Piteå
till Svalövs kommun
Boverket
Kolerbygdens skrivelse till
21.4.2010
föreningen rättvis vind i holaveden
begärd samråd i kommunen
Då maskinsäkerhetsrelaterade arbetsmiljö-, hälso- och säkerhetsfrågor inte prövas enligt miljöbalken etc., är det viktigt att Ni/Era medlemsföreningar i varje enskilt prövningsärende yttrar er t.ex. med stöd av bifogade exempel på frågor, som även bör ingå i protokollet från samrådet.
Erhålls inte svar på ställda frågor bör Er representant kräva, att ett nytt samråd hålls.
MVH,
Claes-Erik Simonsbacka
BUREÅ
tillstånd för demonstartion
skrivelse om firmatecknare till banken i ödeshög
skrivelse till valberedningen
30.4.2010
Uppmaning till alla berörda att begära dessa uppgifter i den obligatoriska samrådsprocessen för beslut om bygglov för vindkraftverk.
Länk om CE-märkning av vindkraftverk
Om säkerhetsavstånd
Ny skrivelse till regeringen
4.5.2010
Skrivelser till Laholms- och Ängelholms kommun
Vi får inte diskutera vindkraftverken då alla har lagt locket på. Upprörande odemokratiskt. Vem skall vi rösta på i valet?
Jag har skrivit om det till SvD, debattartikel, men de tar tydligen inte in den.
9.5.2010
Ett svar på minister Carlgrens artikel i Provinstidningen Dalsland
Föreningen KGL i Glemmingebro om styrelsearbetet i FSL
Ny reviderad upplaga av frågorna till verksamhetsutövaren vid lagstadgad samrådsmöte för beslut om nya vkv.
26.5.2010
Piteå kommun svara vänligt
Strömssunds kommunljuger rakt av att de har CE-märkta vkv.
FSL-skrivelse till Laholms kommun
FSL-skrivelse till Ängelholms kommun
Länsstyrelsen i Skåne följer inte EU-lag
Länsstyrelsen i Skåne följer inte här heller. Tjänstemannen som skriver är inte jävig fastän han har egna verk, men de ligger i ett annat län.

12.6.2010
Självklart kan inte personer som vill avsätta en på årsmöte vald ordförande genom att bara skicka mail representera föreningen. Självklart kan personer som tar medel ut föreningens kassa utan att vald firmatecknare vidimerar detta representera föreningen. Föreningen behöver en nystart.