Trimsidan 
för Isabella isjakter

På denna sida sätter vi ut olika metoder att trimma, att förbättra Isabellan.
Eftersom våra Isabella Isjakter inte stängs inne i några regler, uppmuntras varje byggare att förverkliga sina egna förbättringar. Så utvecklas våra jakter hela tiden.
Gör som vanligt på våra sidor; klicka på det du vill se och klicka sedan tillbaka.   Rulla inte hela sidan.
För att göra sidan överskådligt delar vi in förbättringarna i:
   Här är byggbeskrivning på Isabellakiss 2012  och  Isabella Classic 2012

   Rigg      Här finns beskrivningar och bilder på ,   ,
                    Skotning
               Hjälpmast
           Rörrigg

  Planka ,
                 Svikt

   Medhållare och mede ,
                 Paralellstag
                 Spåret i medhållaren

   Skrov.
                 Segelcentrum
 
 

   Dessa kan hjälpa dig  eventuellt
 
 


 
 

         Rigg
                 Riggen är jaktens motor. Här sitter farten och här lönar det sig mest att trimma. Moderna segel är sydda för rätt hårdhet på mast och bom. Kolfiber är det bästa
                 men dyraste materialet.
 


 
 

      På en modern mastfot, t.ex. av märket Chinook, finns en 6-skuren talja
                Chinook mastfot
                 Lägg märke till att mastfoten lätt kan förlängas och att en träbit är fäst längst nere och den bottnar i hjälpmastens konsol.

                Mastfot med talja från Biltema för 49kr.

                                   För att sträcka ut seglet även i hård vind behövs hårda kolfiberbommar som är dyra. Ett sätt att hålla ihop bommen är att göra hål i seglet och spänna en lina
                 tvärs igenom. De nya jätteseglen på 12qm seglas med sådana arrangemang och hålet i seglet fabrikstillverkas med täckskivor på var sida om hålet i seglet.
 
 

           Skotning
               Det seglingsmässigt effektivaste sätt att skota fås om man skotar ut mot sidomedarna. Då kan man skota bomnocken över centrumlinjen i lovart. För att göra det lättare
               att hålla i skotet under hela seglingen behövs en utväxling via ett extra block fäst i bommen. När man håller skotet hela tiden känner man också varje vindskifte.
              Hela riggen utan segel
              Aktern
              Större enkelblock för 79kr
              Mindre enkelblock i bommen
                     Arrangemang vid medhållaren
               Vid medhållaren förifrån
                Sittbrunn
 


              Hjälpmasten
               Ta en ungefär 40mm rundstav som är 1,75m lång. 200mm nedifrån sätter du en konsol som stöd för masten. Ta två plywoodbitar, 100x100mm och sätt en 40mm kloss
               (60x50mm)emellan. Bulta plywoodbitarna på var sin sida om klossen och genom rundstaven.
               Gaffeln i toppen gör du på samma vis med plywoodbitar och en distanskloss emellan.
           Hela 40mm hjälpmast
           Gaffel  ,  underifrån  och med segel
           Konsolen som stöder masten    lägg märke till att seglets mastfot skall placeras alldeles intill hjälpmasten medan masten uppe vid gaffeln skall ha minst 40mm distans
                                                                till hjälpmasten
           Annan mastfot
           Strömlinjeformad hjälpmast med gaffeln   och konsolen
 

              Masten stagas med 5mm Dynema lina; en ögla över toppen och en schackel vid medhållaren
             Enkel spännare på förstaget och runt nosbrädan


 
 

       Rörrigg
                  Några har ersatt vant och stag med rör. Fördelen anses vara att riggningen går snabbare och att riggen inte sviktar. Nackdelen är att riggen inte flexar lika bra som
                  den vanliga och att man inte känner lyften i tid. Ytterligare en fördel är att jakten kan byggas mycket lätt då tyngdenoch kraften i riggen  leds ut mot medarna.
                  Rören från sidorna och ett ned till jakten bildar en triangel. Röret ned är fäst i skrovet och behövs för att hålla gaffeln på plats. Rören möts i gaffeln.
                             Hela rörriggen
                             Rörrigg utan mast, gaffeln
                             Rörrigg gaffel akterifrån
                             Rörrigg gaffel förifrån
                             Rörrigg mastfot        lägg märke till att röret framför masten skall fästas i mastfoten på däck
                 Vant ersätts med rör och staget slopas. 30x1mm rör är starkt nog. Rören bottnar ute mot medhållarens påsvetsade M12-bult. Där får man göra en övergång.
                            Övergång vid medhållaren
                            Rörigg vid medhållare
  

       Planka
                  Plankan skall svikta så att meden möter isen vinkelrät. Det fås vid 100kg nedtyngning med en vanlig bra fururegel som sviktar 50mm.
                  Om man limmar ihop två 22mm brädor får man en styvare planka. Den kan man göra mjukare genom att ta bort material .
  
 

       Medhållare och mede
                            För att justera paralelliteten har vi prövat många metoder. Den bästa hittills är att justera med hjälp av vanskruvar, paralellstag.
                              Paralellstag uppifrån  och underifrån

                            Det borde räcka med ett stag på ena medhållaren men de flesta använder ett för varje medhållare. Vantskruvens fäste mot plankan
                            ordnas lättast genom att ett vanligt platt spikbleck skruvas på undersidan av plankan.
                                  Paralellstag underifrån spikbleck
                           När man fått en riktig rundpall eller varit uppe på två medar länge, kan det hända att spåret i medhållaren vidgas, meden glappar i spåret.
                           Nyligen såg vi medar med urborrat hål genom vilket en bult som också gick genom medhållarens båda vinklar, höll ihop spåret.
                            mede med urborrning
                           Hålet i meden behöver inte vara runt utan kan vara avlångt så det tillåter meden att röra sig i spåret
 
 
  

      Skrov
                 Skrovet kan se ut hur som helst men det måste ge plats för en mastfot 1,4m framför plankan. Det är det enda måttet som är viktigt. Seglets tyngdpunkt måste ligga
                 ungefär rakt över sidomedarnas nos sett från sidan.
                 Jaktens tyngd påverkar inte seglingsegenskaperna negativt. Tvärtom tål en tyngre jakt mera vind än en lätt. Den lätta jakten är lätt att lyfta upp på biltaket.
                 Vid höga hastigheter blir styrningen problem. Meden tappar grepp mot isen och styrningen blir fladdrig. Särskilt vid enbart fotstyrning blir detta märkbart.
                 Detta kan mildras genom att styrlinorna flyttas in mot mitten av styrbeslaget, men kapa inte den yttre delen där fötterna skall vara.
                    Jakt med sits
                    Sits akterifrån
                    Tygsits  ,  akterifrån  och vindskydd framför fötterna
                    Avtagen tygsits

                    Rörskrov förifrån och från sida  rörskrov sida

                  Isabella den slutliga modellen
                Här är byggbeskrivning på Isabellakiss 2012  och  Isabella Classic 2012

                      Det nya är
                     att botten går utanför sargen i aktern och där fästes plankan med remmear,
                     att ståldelarna har förenklats och måste tillverkas av byggaren.
 
 
 


 Bernd Stymer om konstruktion och mått
            Helgarö,Väla Gård
            64592 Strängnäs
            0152-80107
            070-2484231
 
 


 Kom ihåg att vi ändå seglar enligt KISS -regeln (Keep It Simple Stupid).

Vill du kontakta mig så är min E-mailadress:
isabernd@isabella-iceboat.com, Bernd Stymer
Ring eller faxa: 0152-80107.
eller    070-2484231

Räknaren startade om 16.4.2003